Taylormade Sim 2 Irons Review

Instagram - https://www.instagram.com/stephen.young.golf/ Book Your Custom Fit - https://www.mcguirksgolf.com/c/trackman-fitting/322 ------------------------------------------------------------------------------------------ Hi and welcome to my channel, I'm Stephen Young and I am the head of custom fitting in McGuirks Golf Leopardstown. I have a love for all things golf and... More Tips...

Review Iron Titleist T400 T100s

เหล็ก Titleist ไม่ได้มีแค่ T100 T200 T300 ตอนนี้ T400 T100s ออกมาแล้วเพื่อตอบโจทย์อะไรนั้นไปดู!!!! #golf #thegolfstory #udompanich #titleist #golfdigg #น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง “กอล์ฟ” กีฬาที่ยากที่สุด แต่......ถ้าใครได้ลอง คนบางคนก็ตื่นตี 4 ไปตีกอล์ฟได้ ทั้งที่ปกติเป็นคนตื่นสาย ........ ถ้าได้ลองเล่น คนบางคนสามารถซ้อมได้เป็นวันๆ ความสนุกของกีฬานี้คืออะไร และมีมุมมองต่างๆของกอล์ฟที่เชื่อมโยงกับทุกอาชีพ เราจะนำเสนอทุกแง่มุม ที่ทุกคนต่างเชื่อมโยงกับกีฬากอล์ฟ และสร้างแรงบรรดาลใจต่างๆเล่าผ่านรายการ “The Golf Story” More Tips...